Logo
Depositphotos_147830249_original.jpg
Dla Wynajmujących

Umowa najmu – co warto wiedzieć?

W Polsce zdarza się, że ludzie rezygnują z podpisania umowy najmu. Bywa również, że umowa jest zawierana w formie ustnej. Może być ona uznana za tak samo prawomocną jak pisemna, jednak czy jest równie bezpieczna?

Co to jest umowa najmu?

„W polskim prawie cywilnym umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę.” Umowa najmu jest podstawą w dobrej relacji z najemcą. Dzięki niej możemy jasno określić warunki najmu ze studentem. Nasze oczekiwania będą wtedy czytelne i niewątpliwe.

Jak powinna wyglądać umowa najmu?

Nie ma jednego obowiązującego wzoru umowy najmu. Może być ona prosta, składać się z jednej strony, lub rozbudowana, 2-3 stronnicowa z uwzględnieniem protokołu zdawczo-odbiorczego, zdjęć lokalu i innych załączników. Jednak są rzeczy, które każda umowa powinna posiadać, aby była przydatna:

  • dane właściciela i najemcy ( imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania) oraz oświadczenie o zatrudnieniu, niekiedy właściciel mieszkania może być poproszony o akt notarialny
  • przedmiot najmu i jego przeznaczenie (opis wynajmowanego lokalu : adres mieszkania, liczy pokoi oraz protokół zdawczo-odbiorczego, który również jest ważną częścią umowy najmu
  • koszty najmu ( kaucja, opłaty stałe i zmienne)
  • okres, obowiązywania umowy oraz wypowiedzenia (najczęściej umowę podpisujemy na 12 miesięcy, obowiązuje wtedy okres 2 miesięcy wypowiedzenia)
  • szczegółowe zobowiązania obu stron oraz warunki najmu
  • postanowienia końcowe
  • udzielenie pełnomocnictwa wynajmującemu związane z zawieraniem lub rozwiązywaniem określonych w dokumencie umów

Gotowy wzór umowy najmu znajdziecie już wkrótce na naszym sklepie lub na naszej stronie portalu w pakietach płatnych.

Dlaczego warto podpisać umowę najmu?

Dzięki umowie najmu oszczędzisz sobie wielu problemów, na przykład kłopotliwego najemcy czy też niedomówień, które mogą być przyczyną wkroczenia na drogę sądową. Dodatkowo w porównaniu do umowy ustnej, na ważnym dokumencie podpisanym przez lokatora masz wszystkie jego dane, oraz umieszczone są na niej zobowiązania obu stron. Bądź świadomy, że umowa ustna z reguły uznawana jest za umowę na czas, co może przedłużyć i utrudnić poszukiwania nowego najemcy.

Pamiętaj, że treść zawarta w umowie najmu wpływa znacząco na Twoją sytuacje prawną w razie jej wypowiedzenia. Dlatego warto pochylić się nad nią wraz z najemcą, dokładnie przeczytać i zmienić lub usunąć wszystkie niejasne zapisy w niej zawarte.

Weronika