Logo
Depositphotos_190664300_original.jpg
Dla Wynajmujących

Zakończenie najmu- kilka spraw, o których powinieneś pamiętać.


Każda umowa najmu, kiedyś dobiega końca. Jest to bardzo ważny moment, ponieważ od tego jak sprawnie uda nam się zakończyć współprace z dawnym najemcą zależy, jak szybko będziemy mogli znaleźć kolejnego lokatora.

Warunki wypowiedzenia umowy najmu.

Jeżeli była to umowa na czas określony może ona zostać zerwana na warunkach w niej zawartych, Jeśli natomiast została podpisana na czas nieokreślony wypowiedzenie jej musi być zgodne z terminami ustalonymi w art 673 § 2 Kodeksu cywilnego.

„ gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego”

„gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego”

„ gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód”

„ gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód”

O czym należy pamiętać?

1. Szybka reakcja
Jeżeli to najemca chce wypowiedzieć umowę, postaraj się jak najszybciej znaleźć kogoś na jego miejsce. Im dłużej zwlekasz, tym dłużej Twoje mieszkanie będzie stało puste a co za tym idzie to Ty będziesz ponosić koszty jego utrzymania.

2. Kontrola lokalu
Gdy najem dobiega końca dokładnie sprawdź stan mieszkania. Może się okazać, że to, co zastaniesz odbiega nieco od wyglądu udokumentowanego w protokole zdawczo-odbiorczym.

3. Protokół zdawczo-odbiorczy.
Jeżeli przed przekazaniem najemcy mieszkania sporządzony został protokół zdawczo-odbiorczy, czarno na białym będzie widać stan mieszkania przed wynajęciem. Na spotkanie z lokatorem, koniecznie zabierz ze sobą ten dokument. Łatwiej będzie Wam wtedy wycenić ewentualne szkody.

4. Weryfikacja płatności.
Bardzo ważne jest, abyś przed opuszczeniem lokalu przez najemcę, sprawdził czy wszystkie płatności są uregulowane. W razie zadłużenia o wiele łatwiej będzie Ci wyegzekwować zapłatę zaległości.

5. Życzliwe pożegnanie.
Pamiętaj o dobrych manierach podczas zdania mieszkania. Jeżeli lokator nie sprawiał problemów, mile widziane będzie zaproponowanie wystawienia rekomendacji, co ułatwi z pewnościom najemcy kolejne wynajęcie mieszkania, oraz podziękowanie za współpracę. Możliwe, że to nie jest Wasze ostatnie spotkanie.


Prawidłowe sporządzenie wypowiedzenia umowy najmu.


Zerwanie umowy najmu powinno być w formie pisemnej i zawierać kilka
ważnych informacji:

1. data sporządzenia dokumentu

2. dane najemcy i wynajmującego

3. powód wypowiedzenia, podstawę prawną

4. określenie przedmiotu najmu

5. termin, w którym umowa przestaje obowiązywać

6. podpis obu stron

 

Weronika